Main Menu

IKUNA KI MA’UFANGA ‘A E OLA ‘O E LULU ‘A E KOMITI SIPOTI 2019 MO E TIMI TONGA

Ko hono toho eni e pale 'uluaki 'o e lulu. (photo: Tevita Siliva/ Nuku'alofa Times)

NUKU’ALOFA-Ma’asi 10: 11:04am(Nuku’alofa Times): Hufanga he po’ulikuo to hefonua, kae ‘ataa ke fakahoko atu ‘a e Ola ‘o e Lulu mo e feinga pa’anga ‘a e Komiti Sipoti 2019 (Organizing Committee) mo e TASANOC maáeTimi Tonga (Team Tonga).

Na’e tali lelei foki ‘e he Komiti pea mo e Potungaue Polisi ke ‘unuaki’i mai hono toho ‘o e Lulu ‘o fakahoko he efiafiMonite 27 ‘o Fepuelikoe‘uhi ko e ‘amanakitu’uta mai ‘a e me’afaka’eiki ‘o e KuiniFehuhu ‘oku pulonga ai e fonua.

Na’e fakahoko ‘a e ngaue ki hono teuteu’i ‘o e ngaahitikite ‘e he ongo ‘ofisamei he Va’a Laiseni ‘o e Potungaue Polisi pea pehe ki he tokoni ki ai ‘a e kau ngaue ‘a e Komiti mo e TASANOC.

Na’e fakahoko ‘a e toho ‘o e Lulu ‘e ‘Aunofo Langa’oi mei he Va’a Fakamaketi ‘o e Toyota ASCO Motors ‘i Nuku’alofa pea tokoni ki ai ‘a e ongo ‘Ofisamei he Va’a Laiseni ‘o e Potungaue Polisi mo Kitione Mokofisi ko e fakamafolalea. Ko hono ola na’e ikunaia ‘e Paula Tu’utafaiva ‘o Ma’ufanga ‘aki ‘a e TikiteFika 7849. Ko e Pale ‘o Paula ko e fu’uveenifo’ou TOYOTA Hilux 4WD.

‘Oku fakafofonga’i atu ai ‘a e Sea mo e Komiti pea pehe ki he Palesiteni mo e Komiti ‘a e TASANOC ‘a e hounga’ia mo e fakamalo loto hounga ki he Pule’anga ‘o ‘Ene ‘Afio, ‘o fakafou he ‘Eiki Minisita Tanaki Pa’anga Tukuhau mo e Kasitomu,  Tevita Lavemaau ki he ngaahi tokoni ki hono faka’ataa ‘a e ngaahitukuhau ki he me’alele.

‘Oku pehe mo e fakamalo ki he Pule ‘o e Toyota ASCO Motors ‘i Tonga ni, Stan Moheloa mo ‘ene kau nague he tokoni mo e poupou ki he feinga pa’anga ni, pea pehefoki ‘a e fakamalo ki a Hou’eiki mo e kakai ‘o e fonuapehe ki he ngaahi kautaha, kakai taautahana’amou tokoni mo poupou ki he feinga ni.

Na’e fakahoko ‘a e toho ‘o e lulu ‘i he paaka ‘a e BSP ‘i Nuku’alofa pea ne ‘i ai ‘a kau Palesiteni mo e kau fakafofonga ‘o e ngaahi Komiti SipotiFakafonua, kau fakafofonga ‘o e Media pea me’a ai ‘a e Sea ‘o e Komiti Organizing Committee 2019, Lord Sevele. Na’e fakahoko ‘e he SekelitaliSeniale ‘o e TASANOC ‘a e Lea fakamalo ‘o fakafofonga’i ‘a e ongo Komiti.


Comments are Closed